Forum Nowotwory » Hematologia » Czy trombocytopenia to nowotwór?

Czy trombocytopenia to nowotwór?

Czy niska ilość płytek krwi prowadzi do raka krwi? jakie są skutki tej choroby i czy da się z tym normalnie żyć?
Barbara, 2010-08-18
Małopłytkowość (trombocytopenia) to najczęściej występująca nabyta skaza krwotoczna.
Istnieje wiele przyczyn prowadzących do obniżenia wartości płytek krwi (trombocytów) poniżej dolnej granicy normy. W większości przypadków nabyte skazy małopłytkowe wywołane są skróceniem czasu życia krwinek płytkowych (małopłytkowości *obwodowe*). Zwykle zalicza się je do schorzeń immunologicznych. Mowa tu o samoistnej skazie małopłytkowej, trombocytopenii poprzetoczeniowej, polekowej, powstałej w innych reakcjach immunologicznych oraz towarzyszącej różnym schorzeniom.
Czyli nie jest to schorzenie nowotworowe, ale niestety może być objawem chorób rozrostowych krwi np. białaczki.
Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronach:
http://www.nowotworowe.pl/maloplytkowosc_trombocytopenia.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82op%C5%82ytkowo%C5%9B%C4%87
medicus, 2010-08-31
Strona: 1 

Odpowiedź

Imię