Forum Nowotwory » Nowotwory płuca » Adenocarcinoma mucinosum metastaticum pulmonis

Adenocarcinoma mucinosum metastaticum pulmonis

Brat po usunieciu prawego górnego plata otrzymał wynik z opisem mikroskopowym:Ocena materiału pointrowego i specymenu: Adenocarcinoma mucinosum metastaticum pulmonis. Ogniskoprzerzutu gruczolakoraka jelita grubego do segm.III płata górnego prawego(odcz yn immunohistochemiczny na CDx_2(+), TTF_1(_), barwienie na śluz dodatnie) }.W podscielisku włuknienie i nacieki zapalne, poza tym widoczne ogniska martwicy. W segm.II, podopłucnowo ognisko przerzutu gruczolakoraka zrazikowego. Wynikidodatkowych barwień immunohistochemicznych wskazują równiez na przerzut gruczolakoraka jelita grubego. Ognisko lezy bezpośrednio pod opłucna,ale jej nie nacieka.Brzeg chirurgiczny i naczyniowy bez nacieku raka. Węzły chłonne okolicy brzegu (0/3) wewnnątrzpłucne(0/2) ze zmianami pylicznymi ,z ogniskami szkliwienia, bez zmian przerzutowych. brat ma 65 lat , proszę o odpowiedz jakie są rokowania
Zofia, 2014-09-17
Strona: 1 

Odpowiedź

Imię